Kopírovanie uchádzača do iného konania

Profil uchádzača môžete skopírovať alebo presunúť do ktoréhokoľvek otvoreného konania, ku ktorému máte prístup. 

 

Ak si uchádzača želáte presunúť, označte položku Vyradiť kopírovaného uchádzača z tohto konania. V prípade, že o presune uchádzača do iného konania chcete informovať aj svojich kolegov alebo si želáte preposlať im nejaké doplňujúce informácie, zaškrtnite možnosť Poslať e-mail kolegovi