Prílohy (životopis, motivačný list a ďalšie)

V detaile uchádzača vidíte všetky prílohy ako motivačný list, životopis, fotografia, súhlas so spracovaním osobných údajov a iné.  

Ak je k dispozícií životopis, zobrazí sa jeho náhľad automaticky. V prípade, že životopis obsahuje viac strán a chcete ho zobraziť celý, kliknite na prostrednú ikonu v pravom hornom rohu náhľadu. 

 

Ikona vľavo slúži na uloženie životopisu do vášho počítača a ikona tlačiarne vpravo na jeho vytlačenie. 

Pod náhľadom sa nachádza sekcia Všetky prílohy, kde nájdete ostatné prílohy patriace k uchádzačovi – môže to byť napríklad motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografia, CV v inom jazyku a podobne. Kartička prílohy obsahuje tri základné funkcie – Zobraziť, Stiahnuť a pod tromi bodkami sa skrýva možnosť Vymazať prílohu

 

Pod všetkými prílohami nájdete tlačidlo Pripojiť prílohu, pomocou ktorého môžete pridať k uchádzačovi ďalšiu ľubovoľnú prílohu.