Anonymizácia uchádzača

Funkcia anonymizovať slúži na odstránenie všetkých osobných údajov uchádzača z marku. Táto akcia je nezvratná a v prípade, že sa uchádzač opätovne prihlási do niektorého z vašich konaní, nebude so svojim pôvodným profilom nijako spárovaný.  

 

Po anonymizácii uchádzača zostane v marku len informácia, že v danom konaní sa v určitom čase a stave nachádzal anonymizovaný uchádzač.  

Anonymizovaní uchádzači sa štandardne v zozname uchádzačov v konaniach a vyhľadávaní nezobrazujú, pre ich zobrazenie je potrebné aktivovať filter