Detail uchádzača

Videonávod: Práca s uchádzačmi

V tomto videu si ukážeme, ako efektívne pracovať s uchádzačmi, ktorí sa prihlásili na vaše otvorené pozície.

Prehľad detailu uchádzača

K detailu uchádzača sa dostanete vždy po kliknutí na jeho či jej meno. Nájdete tu všetky informácie, ktoré sú k danému človeku v marku k dispozícii. Obľúbeného kandidáta si môžete označiť hviezdičkou, ktorá sa nachádza vedľa jeho mena. V hornej časti okna sa dostanete ku všetkým prílohám (https://www.profesia.sk/mark/help/039682-Pr%C3%ADlohy-CV-motiva%C4%8Dn%C3%BD-list) alebo k výsledkom dotazníka (https://www.profesia.sk/mark/help/407601-V%C3%BDsledky-dotazn%C3%ADka). V pravej časti horné...

Prílohy (životopis, motivačný list a ďalšie)

V detaile uchádzača vidíte všetky prílohy ako motivačný list, životopis, fotografia, súhlas so spracovaním osobných údajov a iné. Ak je k dispozícií životopis, zobrazí sa jeho náhľad automaticky. V prípade, že životopis obsahuje viac strán a chcete ho zobraziť celý, kliknite na prostrednú ikonu v pravom hornom rohu náhľadu. Ikona vľavo slúži na uloženie životopisu do vášho počítača a ikona tlačiarne vpravo na jeho vytlačenie. Pod náhľadom sa nachádza sekcia Všetky prílohy, kde nájdete...

Výsledky dotazníka

Výsledky dotazníka zvoleného uchádzača sa zobrazujú vo forme percentuálneho vyhodnotenia celého dotazníka aj odpovedí na jednotlivé otázky. Výsledky dotazníka si môžete uložiť aj vo formáte PDF.

Odosielanie e-mailu

V pravom hornom rohu obrazovky nájdete ikonu obálky s textom Napísať. Kliknutím na ňu otvoríte nové okno, v ktorom môžete vytvoriť a odoslať e-mail uchádzačovi. Možnosti e-mailu Pole predmet je povinné a je doň možné vkladať aj uložené premenné a to klikom na ikonu v pravej časti poľa. Kliknutím na ňu sa zobrazia všetky dostupné premenné. Odosielateľ aj prijímateľ sú vyplnení automaticky, pridať však môžete kópiu pre skrytého prijímateľa. Nasleduje priestor pre samotný obsah správy, ...

Anonymizácia uchádzača

Funkcia anonymizovať slúži na odstránenie všetkých osobných údajov uchádzača z marku. Táto akcia je nezvratná a v prípade, že sa uchádzač opätovne prihlási do niektorého z vašich konaní, nebude so svojim pôvodným profilom nijako spárovaný. Po anonymizácii uchádzača zostane v marku len informácia, že v danom konaní sa v určitom čase a stave nachádzal anonymizovaný uchádzač. Anonymizovaní uchádzači sa štandardne v zozname uchádzačov v konaniach a vyhľadávaní nezobrazujú, pre ich zobrazeni...

Kopírovanie uchádzača do iného konania

Profil uchádzača môžete skopírovať alebo presunúť do ktoréhokoľvek otvoreného konania, ku ktorému máte prístup. Ak si uchádzača želáte presunúť, označte položku Vyradiť kopírovaného uchádzača z tohto konania. V prípade, že o presune uchádzača do iného konania chcete informovať aj svojich kolegov alebo si želáte preposlať im nejaké doplňujúce informácie, zaškrtnite možnosť Poslať e-mail kolegovi.

Preposielanie kolegovi

Informácie o uchádzačovi môžete preposlať kolegom (aj tým, ktorí nepoužívajú mark) pomocou e-mailu. Táto možnosť sa zobrazí po kliknutí na ikonu troch bodiek v profile uchádzača. Pri preposielaní môžete využiť šablóny e-mailov a premenné rovnako ako pri komunikácii s uchádzačom.

Pozvanie kolegu do konania

Ak máte kolegov, ktorí spolupracujú na výbere nového zamestnanca, ale nemajú prístup do marku, môžete využiť funkciu Pozvať kolegu do konania. Na základe linku, ktorý dostanú do e-mailu, sa budú môcť prihlásiť priamo do marku. Vedia si tak jednoducho pozrieť detail uchádzača, vrátane životopisu, výsledkov dotazníka a ďalších priložených dokumentov. Zároveň môžu ku kandidátovi napísať komentár, ktorý uvidíte v detaile uchádzača aj vy. Pozvať kolegu do konania môžete buď cez menu v detaile uc...

Panel uchádzača

Panel uchádzača poskytuje komplexný prehľad o každej osobe, ktorú v marku máte. Nájdete tu informácie, ktoré sa týkajú zaradenia ku konkrétnym výberovým konaniam, prílohy, nálepky, poznámky a takisto aj možnosti na interakciu. 1. V hornej časti panelu sa nachádza aktuálny stav uchádzača v konaní a tlačidlo pre jeho okamžité vyradenie. Kliknutím na stav uchádzača ho môžete zmeniť. Kliknutím na ikonu vyradenia sa otvorí potvrdzovací dialóg, pomocou ktorého môžete uchádzačovi pri vyrade...