Výsledky dotazníka

Výsledky dotazníka zvoleného uchádzača sa zobrazujú vo forme percentuálneho vyhodnotenia celého dotazníka aj odpovedí na jednotlivé otázky. Výsledky dotazníka si môžete uložiť aj vo formáte PDF.