Panel uchádzača

Panel uchádzača poskytuje komplexný prehľad o každej osobe, ktorú v marku máte. 

Nájdete tu informácie, ktoré sa týkajú zaradenia ku konkrétnym výberovým konaniam, prílohy, nálepky, poznámky a takisto aj možnosti na interakciu. 

 

1. V hornej časti panelu sa nachádza aktuálny stav uchádzača v konaní a tlačidlo pre jeho okamžité vyradenie.  

Kliknutím na stav uchádzača ho môžete zmeniť. Kliknutím na ikonu vyradenia    sa otvorí potvrdzovací dialóg, pomocou ktorého môžete uchádzačovi pri vyradení odoslať zamietací e-mail. 

 

2. Ďalej tu nájdete pozíciu, na ktorú sa uchádzač prihlásil, dátum a zdroj reakcie, a poskytnuté kontaktné údaje

 

3. Pod kontaktnými údajmi sa nachádza zoznam naplánovaných udalostí spolu s možnosťou naplánovať ďalšie. 

 

Výberom možnosti Naplánovať udalosť sa zobrazí dialógové okno, cez ktoré môžete naplánovať stretnutie alebo akúkoľvek inú udalosť. 

 

Pomocou tohto okna môžete uchádzačovi odoslať pozývací e-mail. Všetky naplánované udalosti sa automaticky pridajú do kalendára na nástenke a v prípade, že ste si mark spárovali aj so svojím Google alebo Microsoft kalendárom, nájdete ich aj tam (viac v sekcii Nastavenia). 

4. Uchádzačovi môžete priradiť rôzne nálepky (tagy), vďaka ktorým ho môžete rýchlo identifikovať, kategorizovať a vyhľadať. 

 

 

Nálepky môžu obsahovať ľubovoľný text (napríklad úroveň jazykových zdatností). Pre pridanie alebo vytvorenie novej nálepky kliknite na Pridať nálepku a začnite písať (ak už má uchádzač priradené nálepky, ďalšiu pridáte kliknutím na znak +).  

V prípade, že ste už nálepku s podobným textom použili pri inom uchádzačovi, zobrazí sa v zozname a môžete ju klikom vybrať. Ak vytvárate novú nálepku, napíšte celý text a vytvorenie potvrďte klávesou Enter. Pre odstránenie nálepky kliknite na x v pravej časti nálepky.