Prehľad detailu uchádzača

K detailu uchádzača sa dostanete vždy po kliknutí na jeho či jej meno. Nájdete tu všetky informácie, ktoré sú k danému človeku v marku k dispozícii. Obľúbeného kandidáta si môžete označiť hviezdičkou, ktorá sa nachádza vedľa jeho mena.

 

V hornej časti okna sa dostanete ku všetkým prílohám alebo k výsledkom dotazníka. V pravej časti horného panelu nájdete tlačidlo na odoslanie emailu. Kliknutím na ikonu troch bodiek zobrazíte možnosti Upraviť údaje uchádzača, Skopírovať do iného konaniaPreposlať kolegoviPozvať kolegu do konania a Anonymizovať.  

V spodnej časti okna vidíte prílohy/výsledky dotazníka a vpravo sa nachádza panel uchádzača