Firemné nastavenia

V tejto časti nastavení sa nachádzajú celofiremné nastavenia účtu, ku ktorým patria kroky výberového procesu, správa používateľov a prehľad o aktuálnom stave mark kreditov s možnosťou dokúpenia ďalších

Nastavenie výberového procesu 

Nastavenia výberového procesu sa vykonávajú centrálne pre všetky pracovné pozície patriace vašej spoločnosti. Nie je možné vytvárať rôzne procesy pre rôzne pracovné pozície.  

Akékoľvek zmeny vo výberovom procese ovplyvnia vždy len nové pracovné pozície, existujúce pozície zostanú nezmenené. V rámci nastavení môžete pridať ďalšie 4 vlastné kroky výberového procesu k tým, ktoré už v marku sú.  

 

Do zobrazeného poľa vypíšte názov nového kroku a pomocou šípok napravo umiestnite krok na správne miesto výberového procesu. 

Pre odstránenie kroku výberového konania kliknite na ikonu x vedľa jeho názvu. 

Správa používateľov 

Používatelia, ktorí pracujú v HR nástroji mark alebo v Profesia.sk, sa nazývajú kontaktné osoby. Počet kontaktných osôb je neobmedzený a každá môže mať jedno z nasledujúcich práv: 

  • mark basic – má prístup ku všetkým svojim konaniam, ale nemôže vykonávať žiadne akcie, 

  • mark recruiter – môže vykonávať akcie vo svojich konaniach, 

  • mark manager – môže vykonávať akcie vo všetkých konaniach. 

Možnosť nastaviť práva v HR nástroji mark majú len kontaktné osoby s administrátorskými právami na Profesia.sk v záložke Vaše kontaktné osoby

 

Poslednou časťou nastavení je prehľad aktívnych služieb spolu s možnosťou dokúpenia kreditov