Vo firemných nastaveniach sa nachádza sekcia "Export Vašich konaní" pomocou ktorej môžete prepojiť mark s Vašim interným systémom na evidenciu uchádzačov, alebo s externým ATS.

Kliknutím na odkaz upraviť sa dostanete do okna, v ktorom si môžete zvoliť akým spôsobom si želáte získavať informácie o uchádzačoch zo systému mark.

Prvá možnosť, Link pre zoznam konaní, slúži pre vygenerovanie JSON zoznamu konaní. Povolením tejto možnosti Vám mark vygeneruje odkaz na ktorom nájdete zoznam všetkých Vašich konaní v tvare:

{
  "companyJobs": [
    {
      "id": 0000000,
      "addDate": "2021-05-11",
      "stateId": 1,
      "jobTitle": "Názov konania",
      "jobExportLink": "https://www.profesia.sk/mark/export-job/00000000000000xxxxxxxxxxx0000000/0000000"
    },
    {
      "id": 1111111,
      "addDate": "2021-03-10",
      "stateId": 1,
      "jobTitle": "Obsluha obchodného domu",
      "jobExportLink": "https://www.profesia.sk/mark/export-job/00000000000000xxxxxxxxxxx0000000/1111111"
    }
  ]
}

kde 

"id" = identifikátor konania
"addDate" =  dátum vytvorenia konania
"stateId" =  stav konania (1 = aktívne, 2 = ukončené)
"jobTitle" = názov konania
"jobExportLink" = odkaz na zoznam reakcií

Pomocou adresy v jobExportLink sa dostanete na JSON so všetkými reakciami v danom konaní v tvare

{
  "candidates": [
    {
      "id": 00000000,
      "title": "Ing",
      "firstname": "Meno",
      "surname": "Priezvisko",
      "phone": "132456789",
      "email": "uchadzac@profesia.sk",
      "stage": "Nový",
      "isActive": 1,
      "isVisible": 1,
      "createdAt": "2021-10-27 09:36:32",
      "source": "Reakcny formular",
      "gender": "male",
      "job": {
        "id": 4249974,
        "title": "Zaujímaví uchádzači",
        "addDate": "2021-05-11",
        "stateId": 1
      },
      "notes": [
        
      ],
      "history": [
        {
          "createdAt": "2021-10-27 09:36:34",
          "createdBy": "Jožko Mrkvička",
          "type": "email",
          "value": {
            "emailType": 3,
            "from": "personalista@profesia.sk",
            "to": [
              "uchadzac@profesia.sk"
            ],
            "bcc": [
              
            ],
            "emailTemplate": {
              "id": 00000,
              "name": "Auto answer"
            },
            "subject": "Ďakujeme za prejavený záujem o pozíciu",
            "body": "HTML obsah emailu",
            "attachments": [              
            ]
          }
        },
        {
          "createdAt": "2021-10-27 09:36:32",
          "createdBy": "mark",
          "type": "stage",
          "value": "Nový"
        }
      ],
      "attachments": [
        {
          "filename": "sprievodny_text.pdf",
          "type": "Sprievodný list",
          "url": "https://www.profesia.sk/mark/attachment/get-content/00000000/000000000?authHash=123123123123aaaaaaaa123123123a12"
        },
        {
          "filename": "suhlas_osobne_udaje.pdf",
          "type": "Iné",
          "url": "https://www.profesia.sk/mark/attachment/get-content/00000000/000000000?authHash=123123123123aa123aa123123123a12"
        },
        {
          "filename": "cv.pdf",
          "type": "Životopis",
          "url": "https://www.profesia.sk/mark/attachment/get-content/00000000/000000000?authHash=123123123123abbbbbbb123123123a12"
        },
        {
          "filename": "Vysledky_dotaznika_20211027_093634.pdf",
          "type": "Výsledky dotazníka",
          "url": "https://www.profesia.sk/mark/attachment/get-content/00000000/000000000?authHash=123123123123aaacccaa123123123a12"
        },
        {
          "filename": "Artboard.png",
          "type": "Fotografia",
          "url": "https://www.profesia.sk/mark/attachment/get-content/00000000/000000000?authHash=123123123123aaaadeff123123123a12"
        }
      ],
      "questionnaire": {
        "filename": "questionnaire-results-51087706.pdf",
        "type": "Dotazník",
        "contents": "dGVzdA=="
       }
    }
  ]
}

"id" = identifikátor uchádzača
"title" = akademický titul
"firstname" = krstné meno
"surname" = priezvisko
"phone" = telfónne číslo
"email" = emailová adresa
"stage" = stav uchádzača
"isActive" = vyradenie, 1 = uchádzač je aktívny, 0 = uchádzač bol vyradený
"isVisible" = anonymizácia, 1 = uchádzač je aktívny, 0 = uchádzač bol anonymizovaný
"createdAt" = dátum reakcie
"source" = zdroj uchádzača (string)
"gender" = pohlavie
"job" = informácie o konaní

"id" = identifikátor konania
"title" = názov konania
"addDate" =  dátum vytvorenia konania
"stateId" =  stav konania (1 = aktívne, 2 = ukončené)

"notes" = poznámky personalistu k uchádzačovi
"history" = história uchádzača

"createdAt" = dátum záznamu v histórii
"createdBy" = autor zmeny
"type" = typ záznamu

copy = skopírovanie z-do konania
email = odoslanie emailu
event = naplánovanie udalosti
note = poznámka
stage = zmena stavu
state = zmena statusu
tag = pridanie nálepky
scheduledEmail = naplánované odoslanie emailu

"value" = detail záznamu v histórii (v prípade emailu spolu s obsahom správy a typom emailu emailType, ktorý môže mať hodnotu 1-4, pričom 1 je preposlanie kolegovi, 2 je email uchádzačovi, 3 - automatická odpoveď, alebo 4 - správa od uchádzača.)

"attachments" = prílohy uchádzača

"filename" = názov súboru
"type" = typ prílohy (životopis, súhlas so spracovaním, dotazník, fotografia a pod.)
"contents", alebo "url" = odkaz na prílohu, resp. jej base64 hodnota

Druhá možnosť, Link pre odosielanie reakcií, slúži na automatické preposielanie každej novej reakcie na Vami zvolenú URL adresu. Reakcia je následne poslaná v rovnakom JSON formáte aký je popísaný pri jobExportLink a to okamžite po každej novej reakcii.