Šablóny emailov a automatických odpovedí

Nastavenie šablón pre e-mail a pre automatickú odpoveď je identické. 

E-mailové šablóny využijete pri posielaní akéhokoľvek e-mailu uchádzačovi, kolegovi alebo viacerým uchádzačom či kolegom súčasne.  

Automatická odpoveď sa v nastaveniach konania priraďuje na celé konanie a je odosielaná každému uchádzačovi o zamestnanie ihneď po reakcii na ponuku. Slúži tak ako potvrdenie pre uchádzača, že ste jeho reakciu prijali a je tiež skvelým nástrojom na informovanie o ďalších detailoch výberového konania.

 

Nastavenie e-mailovej šablóny 

Na obrazovke tohto nastavenia sa nachádza zoznam vytvorených šablón a tlačidlo pre vytvorenie novej. 

 

Vo formulári na vytvorenie novej šablóny je potrebné vyplniť jej názov, nastaviť, či má byť zdieľaná a či ju môžu kolegovia v prípade potreby editovať.  

Po vyplnení základných informácií môžete prejsť k samotnej správe, ktorá pozostáva z predmetu a textu správy. Do predmetu aj textu je možné pridať ľubovoľné množstvo premenných, ktoré sa dynamicky menia podľa odosielateľa a prijímateľa konkrétnej správy.