Nastavenia

Videonávod: Plánovanie aktivít v kalendári

V tomto videu vám predstavíme prácu s kalendárom a plánovanie aktivít.

Videonávod: Nastavenie konta

V tomto videu si predstavíme osobné a firemné nastavenia vášho mark konta.

API export

Vo firemných nastaveniach sa nachádza sekcia "Export Vašich konaní" pomocou ktorej môžete prepojiť mark s Vašim interným systémom na evidenciu uchádzačov, alebo s externým ATS. Kliknutím na odkaz upraviť sa dostanete do okna, v ktorom si môžete zvoliť akým spôsobom si želáte získavať informácie o uchádzačoch zo systému mark. Prvá možnosť, Link pre zoznam konaní, slúži pre vygenerovanie JSON zoznamu konaní. Povolením tejto možnosti Vám mark vygeneruje odkaz na ktorom nájdete zoznam všetkých...

API Export (English version)

The company settings has a section named “Export of your job postings" with which you can connect mark with your internal system for the registration of candidates, or with an external ATS. Clicking on the edit link will take you to a window in which you can choose how you want to obtain information about candidates from the mark system. The first option, Link for a list of job postings, is used to generate a JSON list of job postings. Enabling this option allows mark to generate a link vi...

Prehľad v nastaveniach

K nastaveniam sa dostanete kliknutím na ikonu postavy v pravom hornom rohu stránky. Pomocou odkazu "Nastavenia marku" sa dostanete na vaše osobné nastavenia, k šablónam dotazníkov, e-mailov či automatických odpovedí aj k celofiremným nastaveniam.

Osobné nastavenia a súkromie

Väčšina osobných nastavení je automaticky skopírovaná z vášho profilu na Profesia.sk, ich úprava je preto možná priamo tam - stačí kliknúť na tlačidlo Upraviť na Profesia.sk a presmerujeme vás do konta klienta. Osobné nastavenia, ktoré je možné upravovať priamo v marku, sú jazyk rozhrania, prepojenie s vaším pracovným kalendárom a nastavenie upozornení na nových uchádzačov.

Šablóny dotazníkov

V tejto časti nastavení môžete upraviť všetky dotazníky pre uchádzačov, ku ktorým máte prístup. Jednotlivé šablóny dotazníkov si môžete filtrovať pomocou názvu alebo vlastníka. Vytváranie novej šablóny V prvom kroku si zvolíte názov šablóny. Tento názov bude viditeľný len pre vás, prípadne vašich kolegov, ak sa rozhodnete vytvorenú šablónu zdieľať (zaškrtnutím Zdieľať šablónu). Ak označíte aj pole Povoliť úpravy, budú mať vaši kolegovia možnosť vami vytvorenú šablónu v prípade potre...

Šablóny emailov a automatických odpovedí

Nastavenie šablón pre e-mail a pre automatickú odpoveď je identické. E-mailové šablóny využijete pri posielaní akéhokoľvek e-mailu uchádzačovi, kolegovi alebo viacerým uchádzačom či kolegom súčasne. Automatická odpoveď sa v nastaveniach konania priraďuje na celé konanie a je odosielaná každému uchádzačovi o zamestnanie ihneď po reakcii na ponuku. Slúži tak ako potvrdenie pre uchádzača, že ste jeho reakciu prijali a je tiež skvelým nástrojom na informovanie o ďalších detailoch výberového kona...

Firemné nastavenia

V tejto časti nastavení sa nachádzajú celofiremné nastavenia účtu, ku ktorým patria kroky výberového procesu, správa používateľov a prehľad o aktuálnom stave mark kreditov s možnosťou dokúpenia ďalších. Nastavenie výberového procesu Nastavenia výberového procesu sa vykonávajú centrálne pre všetky pracovné pozície patriace vašej spoločnosti. Nie je možné vytvárať rôzne procesy pre rôzne pracovné pozície. Akékoľvek zmeny vo výberovom procese ovplyvnia vždy len nové pracovné pozície, existuj...