Šablóny dotazníkov

V tejto časti nastavení môžete upraviť všetky dotazníky pre uchádzačov, ku ktorým máte prístup. Jednotlivé šablóny dotazníkov si môžete filtrovať pomocou názvu alebo vlastníka. 

 

 

Vytváranie novej šablóny

V prvom kroku si zvolíte názov šablóny. Tento názov bude viditeľný len pre vás, prípadne vašich kolegov, ak sa rozhodnete vytvorenú šablónu zdieľať (zaškrtnutím Zdieľať šablónu). Ak označíte aj pole Povoliť úpravy, budú mať vaši kolegovia možnosť vami vytvorenú šablónu v prípade potreby upravovať.  

Typy otázok v dotazníkoch 

V ďalšej časti formulára do dotazníka pridávate otázky pre uchádzačov. Na výber máte z troch typov otázok – s výberom jednej odpovede, viacerých odpovedí alebo otázku, na ktorú je nutné odpovedať textom. 

 

Otázky s výberom odpovedí môžu mať ľubovoľný počet odpovedí a môžu byť bodované. Ak sa rozhodnete prideliť otázkam bodové hodnoty, mark pri každom uchádzačovi, ktorý vyplní dotazník, zobrazí, koľko percent z maximálneho počtu bodov dosiahol. V prípade textových odpovedí bodovanie možné nie je. 

 

Poradie jednotlivých otázok môžete upravovať pomocou šípok nachádzajúcich sa vedľa otázok. Ďalšie odpovede a otázky je možné kedykoľvek pridávať pomocou odkazov Pridať odpoveď/Pridať otázku.