V záložke Nábor sa nachádzajú kartičky uchádzačov roztriedené do stĺpcov podľa jednotlivých krokov výberového procesu.  

Jednotlivé kroky výberového konania 

V základnom nastavení sa nachádza 6 stĺpcov, ktoré predstavujú stav uchádzača v konaní. Podľa šírky monitora nemusia byť všetky stĺpce viditeľné – k „skrytým“ stĺpcom sa dostanete pomocou posuvníka v spodnej časti obrazovky. 

Základné stĺpce/stavy uchádzačov: 

 1. Nový 

 • Všetci uchádzači, ktorí sami reagovali na pracovnú ponuku, či už na Profesia.sk alebo cez reakčný link. 

 1. Ručne pridaný 

 • Tento stav prislúcha uchádzačom, ktorí boli do konania pridaní personalistom – či už ručne, z iného konania,alebo z databázy životopisov na Profesia.sk 

 1. Telefonické interview 

 • Keď sa rozhodnete kandidátovi zatelefonovať, mali by ste ho presunúť do stĺpca telefonické interview. V prípade, že kandidátov telefonicky nekontaktujete, ale vyhovujúcich kandidátov priamo pozývate na pohovor, môžete tento krok preskočiť alebo ho úplne odstrániť v nastaveniach 

 1. Pohovor I. kolo 

 • Akonáhle ste si s uchádzačom naplánovali pohovor, je potrebné ho presunúť do stĺpca Pohovor I. kolo. Nezabudnite si naplánovať pohovor ako udalosť v kalendári cez detail uchádzača. 

 1. Pohovor II. kolo 

 • Ak je vo výberovom konaní potrebné aj druhé kolo pohovorov, presuňte si vybraných kandidátov do tohto stĺpca. 

 1. Prijatý 

 • Do tohto stĺpca umiestnite uchádzača (alebo uchádzačov), ktorý úspešne prešiel výberovým konaním. 

Uchádzačov medzi jednotlivými stĺpcami môžete jednoducho presúvať pomocou myši rovnako ako súbory vo vašom počítači alebo pomocou zmeny stavu v detaile uchádzača.    

Ak si želáte presunúť uchádzača do stĺpca, ktorý aktuálne na obrazovke nevidíte, jednoducho sa s „chyteným“ uchádzačom pomocou myši presuňte nad okraj vašej obrazovky vpravo alebo vľavo podľa toho, kam chcete uchádzača umiestniť, a stĺpce sa posunú. 

   

 

Úprava predvolených krokov výberového konania 

Okrem pevných stĺpcov Nový, Prijatý a Ručne pridaný si môžete všetky ostatné kroky výberového konania upraviť, vymazať alebo pridať ďalšie v časti Firemné nastavenia. 

Zmeny stĺpcov sa prejavia u všetkých kontaktných osôb a aktívne budú až v nových konaniach. 

 

Nevyhovujúci uchádzači 

Počas presúvania uchádzača sa v spodnej časti obrazovky zobrazí pole Vyradiť uchádzača. V prípade že uchádzač nevyhovuje vašim požiadavkám, presuňte ho do tejto časti.  

 

Kartička uchádzača 

Každá kartička obsahuje základné informácie o uchádzačovi či uchádzačke. Ak má uchádzač priradené nálepky, zobrazia sa prechodom myši nad ikonu nálepiek. 

 

Hromadné akcie 

Ak potrebujete vykonať rovnakú akciu súčasne pre viacero uchádzačov, môžete využiť tzv. hromadné akcie. Keď si označíte viacero uchádzačov, v pravom hornom rohu obrazovky sa objaví tlačidlo Hromadné akcie

 

Medzi hromadné akcie patrí možnosť zmeniť stav, vyradiť, odoslať e-mail, skopírovať do iného konania a preposlať kolegovi.  

Pridávanie uchádzačov 

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Pridať uchádzača

 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazia 3 možnosti, ktorými môžete pridať uchádzača: 

 • manuálne, 

 • z Profesia databázy CV, 

 • z Profesia CV vyhovujúcich ponuke. 

Možnosť Manuálne otvorí dialógové okno, do ktorého môžete ručne vyplniť potrebné údaje o uchádzačovi a pripojiť životopis či iné prílohy. Takto vytvorený uchádzač sa automaticky pridá do konania v stave Zozbieraný

 

Druhou možnosťou je pridať uchádzača z Profesia databázy životopisov.   

V prípade, že si zvolíte možnosť pridať uchádzača z Profesia CV vyhovujúcich ponuke, zobrazia sa len životopisy vyhovujúce požiadavkám uvedeným v ponuke. Ak vás nejaký životopis zaujme, môžete si ho zaradiť do konania pomocou odkazu Pridať do mark konania