Prehľad v konaniach

Záložka Konania obsahuje všetky dôležité informácie a detaily o vašich konaniach. Nájdete tu zoznam všetkých otvorených aj ukončených konaní s údajmi o počte uchádzačov aj nových reakcií, a takisto aj filter, ktorý vám uľahčí vyhľadávanie v konaniach.  

Detail konania 

V detaile konania sa nachádzajú všetci uchádzači, nastavenia a reakčné linky. Dostanete sa naň kliknutím na jeho názov v záložke Prehľad alebo Konania

.

 

V hornej časti detailu sa nachádza hlavička konania. Na pravej strane vidíte stav konania a plánovaný dátum ukončenia. Kliknutím na stav konania sa zobrazia možnosti na jeho zmenu (ukončiť, otvoriť alebo zaplatiť).