Tabuľkové zobrazenie uchádzačov

 

V záložke Uchádzači nájdete zoznam uchádzačov. V pravom hornom rohu tabuľky si môžete klikom na ikonu troch bodiek prispôsobiť stĺpce so zobrazenými informáciami svojim potrebám a zobrazovať len relevantné údaje. 

Filter uchádzačov 

 

V ľavej časti si môžete zobrazených uchádzačov filtrovať podľa mena, stavu, kroku výberového procesu, pridaných nálepiek alebo zdroja. V prípade vyradených uchádzačov si môžete vyfiltrovať napríklad len tých, ktorých ste ešte o ich vyradení neinformovali. 

Ak potrebujete vykonať rovnakú akciu súčasne pre viacero uchádzačov, môžete využiť tzv. hromadné akcie. Keď si označíte viacero uchádzačov, v pravom hornom rohu sa objaví tlačidlo Hromadné akcie a vy zvolíte, či chcete zmeniť stav, vyradiť, odoslať e-mail, skopírovať do iného konania alebo preposlať kolegovi

Medzi hromadné akcie patrí možnosť zmeniť stav, vyradiť, odoslať email, skopírovať do iného konania a preposlať kolegovi.