Detaily konania (Nastavenia)

V detailoch konania sa nachádza popis pozície, vlastník konania, dotazník a automatická odpoveď

 

Úprava detailov 

Jednotlivé informácie a nastavenia konania môžete upravovať. Pre editáciu ktorejkoľvek časti kliknite na odkaz Upraviť, ktorý otvorí formulár s príslušnými údajmi.  

 

Upravovať tu môžete aj dotazníky a automatické odpovede, ktoré sa použijú len pre konkrétne konanie. Ak zmeny uložíte do šablóny, prejavia sa vo všetkých konaniach, ktoré zvolenú šablónu používajú. 

Veľmi dôležitou súčasťou detailov konania je tiež Vlastník konania. V prípade, že vytvárate konanie ako HR manažér a chcete ho priradiť inej kontaktnej osobe, môžete tak spraviť práve pomocou tejto sekcie. Rovnako môžete vlastníka zmeniť napríklad v prípade, že budete niekoľko dní mimo kancelárie a o výberové konanie sa počas vašej neprítomnosti bude starať váš kolega.