V záložke Konania nájdete prehľad o aktívnych, pasívnych a ukončených konaniach.

 

Vyhľadávanie konaní 

Pomocou filtra v ľavej časti obrazovky si môžete vyhľadať konkrétne konanie podľa názvu a zobraziť konania podľa toho, či sú v stave otvorené, ukončené alebo nezaplatené. Na zobrazenie si môžete vybrať aj obdobie, v ktorom bolo vytvorené. 

V strede obrazovky sa nachádza zoznam konaní, ktoré vyhovujú kritériám vo filtri. V hornej časti je zobrazený počet nájdených konaní spolu s možnosťou ich zoradenia podľa názvu, dátumu vytvorenia alebo podľa počtu reakcií

 

Prehľad v konaniach 

Panely s jednotlivými konaniami obsahujú najdôležitejšie informácie o konaniach. Kliknutím na názov konania sa dostanete do detailu konania.

Aktívne konania majú farebne zvýraznené pozadie, neaktívne konania majú pozadie biele. Ak je konanie naviazané na ponuku zverejnenú na Profesia.sk, nájdete ju zobrazenú v riadku pod názvom konania - kliknutím na názov ponuky sa dostanete na zverejnený inzerát na Profesia.sk.  

V prehľade o konaní nájdete dátum jeho vytvorenia (v prípade neaktívnych konaní aj dátum ukončenia) a takisto aj upozornenie na blížiace sa ukončenie zverejnenie pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk.  

V pravej časti sa nachádza informácia o počte uchádzačov v konaní. V spodnom riadku panelu je zobrazený stav konania a príslušná akcia buď na jeho otvorenie, ukončenie alebo zaplatenie. 

Nové konanie vytvoríte po kliknutí na tlačidlo Pridať konanie. Automaticky sa spustí Sprievodca vytvorením nového konania.