Úvodná obrazovka

Hlavná navigácia

Do navigácie systému mark sa dostanete prechodom myšou nad položku "Vaši uchádzači v marku". 

 

Prehľad

V záložke "Prehľad" sa nachádza hlavná navigácia, kalendár, zoznam otvorených konaní a rýchle vyhľadávanie uchádzačov. 

Vyhľadávanie (lupa)

V hlavnom navigačnom paneli sa nachádza ikona lupy, pomocou ktorej sa dostanete do vyhľadávania uchádzačov.

Vyhľadávať uchádzačov môžete pomocou ich mena, e-mailu alebo telefónneho čísla. Vyhľadávanie automaticky zobrazuje relevantné výsledky už počas písania.  

Kliknutím na výsledok sa zobrazí detail uchádzača. Cez Rozšírené vyhľadávanie sa dostanete na samostatnú stránku, kde môžete upresniť vyhľadávacie kritériá. (Viac v sekcii vyhľadávanie) 

 

Aktuálne konania 

V ľavej časti obrazovky sú zobrazené všetky otvorené konania, počet nových reakcií a počet aktívnych uchádzačov pre jednotlivé konania.

Na domovskej obrazovke sú zobrazené len mená uchádzačov v stave Nový. K zoznamu všetkých uchádzačov v danom konaní sa dostanete kliknutím na názov konania alebo pomocou odkazu Konania v hornej časti obrazovky (viac o konaniach v sekcii Konania).

 

Uchádzači 

V tabuľke pod názvom konania sa v ľavom stĺpci nachádza meno uchádzača, vedľa mena je zobrazený zdroj uchádzača (reakčný formulár, ručne pridaný, Profesia.sk, LinkedIn, Facebook a podobne). Pri uchádzačovi je ďalej zobrazená prípadná duplicita v iných mark konaniach, vyhodnotenie dotazníka (ak konanie obsahuje dotazník), počet príloh (životopis, motivačný list, fotografia, súhlas so spracovaním osobných údajov a pod.) a nakoniec dátum reakcie. 

Kliknutím na riadok s uchádzačom sa dostanete do jeho detailu, kde môžete spravovať poznámky, nálepky, prílohy alebo uchádzača kontaktovať či rovno naplánovať pohovor, posunúť ho do ďalšieho kola či vyradiť. V detaile si tiež môžete pozrieť životopis, motivačný list a uchádzačovu históriu (viac sa dočítate v sekcii Detail uchádzača

 

Kalendár 

V Kalendári nájdete naplánované pohovory a iné udalosti (naplánovať si môžete napríklad termíny nástupu či ukončenie skúšobnej doby).  

 

Kliknutím na udalosť pod kalendárom sa otvorí detail uchádzača. Bodky pod konkrétnym dátumom predstavujú počet naplánovaných udalostí na daný deň.  

Nástenky podriadených 

Pre manažérov je dostupná možnosť prekliknúť sa na nástenku kolegov a podriadených. Ich zoznam nájdete v pravom hornom rohu obrazovky v časti Nástenky používateľa