Štatistické údaje o výberových konaniach sú pomocníkom na analýzu odozvy uchádzačov na jednotlivé pozície a vyhodnocovanie ich úspešnosti.  

Porovnaním počtu ľudí pozvaných na pohovor k celkovému počtu uchádzačov (prípadne či bol vybraný finálny kandidát) môžete zhodnotiť efektívnosť výberového procesu.  

Taktiež je možné zistiť, koľko výberových konaní zrealizovali jednotlivé kontaktné osoby, aký bol priemerný počet uchádzačov na nimi vytvorené pracovné ponuky, koľko zaujímavých uchádzačov bolo poslaných manažérovi a pod.  

Rozdielom skutočného a plánovaného dátumu ukončenia konania môžete sledovať správnosť odhadu na predpokladané trvanie konania, prípadne priemernú dobu, počas ktorej sú voľné pracovné miesta neobsadené.  

Pomocou daných údajov je možné efektívne naplánovať zverejnenie inzercie podľa toho, v ktorých časových obdobiach bol na danú pozíciu najväčší ohlas. Dáta tiež môžete porovnávať historicky, teda či aktuálne na trhu dopyt stúpa alebo klesá v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Využitím štatistických údajov z vašej inzercie môžete získať mnoho ďalších užitočných informácií. 

Kliknutím na záložku "Štatistiky konaní" sa dostanete na obrazovku so základnou štatistikou, kde je v grafe prehľadne zobrazný počet aktívnych konaní a reakcií za zvolené obdobie.

Pod grafom sa nachádzajú štatistiky jednotlivých konaní, kde si môžete pozrieť koľko uchádzačov sa vám na ktoré konanie prihlásilo.

V pravej časti obrazovky sa nachádza celkový číselny prehľad zvoleného obdobia, pomocou ktorého získate prehľad o celkovom počte konaní, reakcií, prijatých, či vyradených uchádzačoch.

 

 

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Exportovať pomocou ktorého si môžete stiahnuť štatistický report za ľubovoľné obdobie do excelu.

 

Čo obsahuje štatistický report 

Štatistický report obsahuje názov konania, meno kontaktnej osoby, dátum vytvorenia, začiatku, plánovaného a skutočného ukončenia konania, celkový počet uchádzačov vo výberovom konaní, počet e-mailov poslaných uchádzačom a kolegom, počet pohovorov v aktuálnom a budúcom mesiaci, počet uchádzačov, ktorí prešli jednotlivými stavmi a koľkí boli vyradení. 

Služba je dostupná pre balík Mark Pro.