Ako zadať miesto výkonu práce v pracovných ponukách

Každá pracovná ponuka musí obsahovať miesto výkonu práce, inak sa nedá zverejniť. Na Profesii rozlišujeme medzi štyrmi typmi ponúk:

 • Práca je na pravidelnom pracovisku
  Ak zamestnanci pracujú na konkrétnom mieste (napr. v jednej kancelárii, alebo závode) a vyžaduje sa ich dochádzanie do sídla alebo prevádzky zamestnávateľa bez možnosti práce z domu, je potrebné v ponuke zadať jednu konkrétnu lokalitu.
  Profesia.sk - Práca na pravidelnom pracovisku
 • Práca na pracovisku s možnosťou práce z domu
  Zamestnanci vykonávajú prácu na konkrétnom mieste (napr. v jednej kancelárii, alebo závode) a čiastočne môžu prácu vykonávať aj na diaľku (napr. práca z domu). V ponuke zadávajú konkrétnu lokalitu, vyhľadateľné budú však aj po zadaní možnosti "Možná čiastočne" vo filtri Práca z domu.
  Profesia.sk - Práca na pracovisku s možnosťou práce z domu
 • Práca z domu
  Pracovné ponuky, ktoré je možné vykonávať na diaľku alebo z domu a nevyžaduje sa dochádzanie na pracovisko. Po overení takejto ponuky zo strany Profesie sa bude táto ponuka zobrazovať vo všetkých lokalitách Slovenska.
  Profesia.sk - Práca z domu
 • Práca vyžaduje cestovanie
  Existujú pozície, ktoré nemajú pevné miesto práce, alebo vyžadujú cestovanie vo väčšej miere (napr. obchodní cestujúci, vodiči kamiónov). V tomto prípade je možné zadať do políčka Miesto výkonu práce maximálne 3 lokality – kraje, alebo zahraničné krajiny. V prípade, že chcú zamestnávatelia osloviť ľudí aj zo širšieho okolia, môžu využiť službu Reach ponuka, vďaka ktorej sa bude ich ponuka zobrazovať ako Zaujímavá príležitosť vo všetkých vyhľadávaniach pre konkrétnu pozíciu.
  Profesia.sk - Práca vyžaduje cestovanie