Ako sa zobrazujú pracovné ponuky vo výsledkoch vyhľadávania?

Pracovné ponuky sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania podľa kritérií, ktoré si zvolia na stránke uchádzači o prácu. V prípade, že zadané kritérium súhlasí s kategóriou ponuky, ktorú ste vybrali pri zadávaní, zobrazí sa vaša ponuka práce vo výsledkoch vyhľadávania. Najčastejšie vyhľadávajú uchádzači pracovné ponuky podľa nasledovných kritérií:

 

Pracovná pozícia

Pri tvorbe pracovnej ponuky si môžete vybrať zo zoznamu pracovných pozícií. Pri pracovnej ponuke môžete zadať maximálne 5 pracovných pozícií, ktoré najviac vystihujú charakter práce.

Druh pracovného pomeru

Každá pracovná pozícia by mala mať uvedený druh pracovného pomeru. Vybrať si môžete z nasledovných:

Plný úväzok – rozsah pracovného času pri plnom úväzku je 40 h týždenne (ak zamestnanec pracuje rovnomerne 5 dní v týždni), alebo 38 a ¾ hodiny v dvojzmennej prevádzke, alebo 37 a ½ hodiny v trojzmennej prevádzke. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane nadčasov nesmie prekročiť 48 hodín.
Skrátený úväzok – rozsah pracovného času je kratší, ako plný úväzok (napr. polovičný, trojštvrťový), časový fond by mal byť uvedený v texte inzerátu
Na dohodu (brigády) – krátkodobejšia forma pracovného pomeru (na rozdiel od plného alebo skráteného úväzku)
Živnosť – pracovné ponuky vyžadujúce živnostenské oprávnenie
Internship, stáž – pracovné ponuky pre študentov a absolventov, ktorí chcú získať pracovné skúsenosti

Miesto výkonu práce

Od charakteru pracovnej ponuky záleží, akým spôsobom môžete zadať miesto výkonu práce.

 1. Pracovné ponuky, ktoré majú pevné miesto výkonu práce.

  Musia zadať práve jednu lokalitu - aspoň informáciu o kraji, v ktorom sa bude práca vykonávať.

  Ak zadajú lokalitu na úrovni mesta, budú sa zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania pre mesto a kraj. Pri pracovnej ponuke so zadaným miestom výkonu práce "Kapitulská ulica, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj" sa bude ponuka zobrazovať vo vyhľadávaní podľa mesta a zároveň vo vyhľadávaní podľa kraja.

  Profesia.sk - Miesto výkonu práce - mesto

  Ak zadajú lokalitu na úrovni kraja, budú sa zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania pre kraj. Pri pracovnej ponuke so zadaným miestom výkonu práce "Banskobystrický kraj" nevieme určiť, v ktorej obci sa práca vykonáva.

  Profesia.sk - Miesto výkonu práce - mesto

 2. Pracovné ponuky, ktoré vyžadujú cestovanie vo väčšej miere.

  Ide o špecifické pozície, ktoré nemajú pevné miesto výkonu práce (napr. obchodní zástupcovia, makléri, vodiči nákladnej dopravy alebo rušňovodiči).
  Tieto pracovné ponuky môžu zadať maximálne 3 kraje alebo zahraničné krajiny, kde sa bude práca vykonávať. Vo výsledkoch vyhľadávania sa tieto ponuky budú zobrazovať v prípade, že používatelia zvolia ako lokalitu daný kraj alebo krajinu.

 3. Práca nevyžaduje návštevu pracoviska (práca na doma, telepráca).

  Ide o prácu, ktorá nevyžaduje návštevu pracoviska (t.j. domácka práca, telepráca). Po overení takejto ponuky zo strany Profesie sa bude táto ponuka zobrazovať vo všetkých lokalitách. Zároveň si uchádzač môže vyfiltrovať ponuky tak, aby sa mu zobrazovali iba tie s prácou z domu alebo iba ponuky, ktoré prácu z domu nezobrazujú. Môže na to použiť filter Práca z domu na ľavej strane alebo v rozšírenom vyhľadávaní.