Ako aktivovať pravidelnú obnovu ponuky

Niektoré firmy hľadajú zamestnancov na určitý typ pozície dlhodobo. Aby si pracovné ponuky nemuseli neustále obnovovať manuálne, vyvinuli sme na Profesii novú funkcionalitu, ktorá to urobí za ne. Vďaka aktivácii pravidelnej obnovy ponuky sa pracovná ponuka zverejní automaticky v intervaloch, aké si spoločnosť sama zvolí.

 

Postup pri aktivácií pravidelnej obnovy ponuky

Aktivovať túto možnosť majú iba spoločnosti, ktoré majú aktívny kreditný balík. Pri zadávaní inzercie, v časti Obdobie zverejnenia ponuky, vyberte možnosť Aktivácia pravidelnej obnovy ponuky.

Následne treba vybrať jednu z možností nastavenia ukončenia pravidelnej obnovy. Firma môže zvoliť presný počet opakovaní alebo presný dátum ukončenia obnovy. Tretia možnosť je neobmedzený počet opakovaní. Pri výbere tejto možnosti sa bude ponuka obnovovať až dovtedy kým firma túto funkciu nedeaktivuje manuálne.

 

Potvrdením objednávky sa súčasne aktivuje aj pravidelná obnova ponuky. Následne sa ponuka bude pravidelne obnovovať v intervale, aký si firma zvolila. Pri každej obnove bude firme odpočítaný kredit z balíka.

V prípade výberu obnovy každý týždeň bude ponuka opätovne zverejnená presne o týždeň, v ten istý pracovný deň skoro ráno. To isté platí pri voľbe zverejnenia na dva týždne. V prípade výberu mesačnej inzercie, bude ponuka obnovená presne o štyri týždne.

 

Ako firma jednoducho zistí, ktoré ponuky majú aktívnu pravidelnú obnovu?

Ponuky, ktoré majú aktivovanú túto funkcionalitu, majú v zozname ponúk (pri názve ponuky), túto informáciu uvedenú v špeciálnej zelenej nálepke. V detaile ponuky je táto informácia v hlavičke ponuky, medzi ostatnými informáciami s nastaveniami.

Informácia o tom, že ponuka bola opätovne zverejnená

Vždy jeden deň pred tým ako má nastať obnova ponuky dostane firma potvrdzujúci email s názvom ponuky, ktorá bude nasledujúci deň opätovne zverejnená. Ak si firma neželá ďalšiu obnovu, má možnosť v tomto emaile pravidelnú obnovu deaktivovať.

Tento email nebude zasielaný počas víkendov. Ak si firma nastaví pravidelnú obnovu ponuky na nedeľu či pondelok, informáciu o ďalšej obnove dostane firma v predstihu už v piatok.

 

Deaktivácia pravidelnej obnovy ponuky

Prerušiť pravidelnú obnovu ponuky je možné jednoducho tak, že si firma pri pracovnej ponuke vyberie možnosť Ukončiť zverejnenie. Tým ukončí zverejnenie aktuálnej ponuky a zároveň aj deaktivuje pravidelnú obnovu.

Firma tiež môže samostatne ukončiť pravidelnú obnovu výberom možnosti Deaktivovať pravidelnú obnovu a súčasne ponechať aktuálnu ponuku naďalej zverejnenú do pôvodného dátumu zverejnenia.

 

Doplňujúce informácie

Aktivovať pravidelnú obnovu ponuky je možné aj vtedy, ak firme ostáva už len 1 kredit v balíku. Ak si však firma do najbližšej obnovy ponuky nezakúpi nový kreditný balík, ponuka sa už neobnoví.

Upraviť nastavenie pravidelnej obnovy ponuky (frekvenciu obnovy či termín ukončenia pravidelnej obnovy) v súčasnosti nie je možné. Pri akejkoľvek úprave je nutné obnovu ukončiť a nastaviť odznova.