FAQ - Najčastejšie otázky

Ako si rozšírim alebo zúžim kritériá vyhľadávania?
Môžem si stiahnuť životopis aj bez odokrytia kontaktných údajov?
Ako si uložím vyhľadávanie alebo ako sa môžem vrátiť k rovnakému vyhľadávaniu v budúcnosti?
Ako fungujú kritériá “Zdravotne znevýhodnení kandidáti” a “Kandidáti z Ukrajiny”?
Ako funguje zoraďovanie kandidátov podľa “relevancie”?
Ako identifikujem kandidátov, ktorých som už otvoril/a alebo odokryl/a?
Ako funguje vyhľadávanie podľa miesta práce?
Ako funguje vyhľadávanie ak zadám naraz viacero kľúčových slov?
Ako funguje vyhľadávanie podľa pracovnej pozície s praxou a bez praxe?
Podľa koľkých pracovných pozícií môžem naraz vyhľadávať?
Ako vyhľadám pozíciu, ktorá sa nenachádza v číselníku Profesie?
Ako funguje vyhľadávanie podľa pracovných pozícií?
Čo sa stane ak vyhľadávam naraz podľa viacerých pracovných pozícií?
Stačí ak pri vyhľadávaní zadám len kľúčové slovo bez uvedenia pozície?

 
Ako si rozšírim alebo zúžim kritériá vyhľadávania?

Vzťah jednotlivých kritérií je nastavený tak aby Vám pomohol zužovať skupinu vyhľadávaných kandidátov. Teda čím viac rôznych kritérií si zadefinujete, tým menej uchádzačov a tým presnejšie výsledky zobrazíme. Pre čo najširší záber preto odporúčame vyhľadávať naopak naraz len podľa jedného alebo dvoch, pre Vás najdôležitejších, kritérií.


 
Môžem si stiahnuť životopis aj bez odokrytia kontaktných údajov?

Áno. Každý životopis si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo DOCX aj bez toho aby ste videli kontaktné údaje kandidátov. Môžete tak urobiť kliknutím na jednu z položiek “Uložiť ako anonymizované PDF/ Uložiť ako anonymizované DOC” umiestnených v menu pod troma bodkami v detaile životopisu.

 
Ako si uložím vyhľadávanie alebo ako sa môžem vrátiť k rovnakému vyhľadávaniu v budúcnosti?

Ak ste si v databáze nastavili celkom presnú kombináciu kritérií a radi by ste sa k nej vrátili aj v budúcnosti bez potreby pracného opakovaného vypisovania a vyklikávania kritérií, môžete si dané vyhľadávanie jednoducho uložiť kliknutím na tlačidlo “Uložiť filter” umiestnené v spodnej časti filtra.

Po kliknutí na toto tlačidlo si môžete filter jednoducho pomenovať a nastaviť či máte záujem o zasielanie nových kandidátov, ktorí vyhovujú Vami navoleným kritériám. K Vašim uloženým filtrom sa môžete v budúcnosti kedykoľvek vrátiť buď cez odkaz umiestnený v hornej časti filtra s názvom “Moje filtre” alebo priamo z menu v sekcii “Databáza životopisov”. 
Ako fungujú kritériá “Zdravotne znevýhodnení kandidáti” a “Kandidáti z Ukrajiny”?

V oboch prípadoch ide o špeciálne označené životopisy, ktoré sú v databáze automaticky odokryté. Teda na zobrazenie kontaktných údajov takto označených kandidátov nie je potrebné použiť kredity.

 
Ako funguje zoraďovanie kandidátov podľa “relevancie”?

Pri voľbe radenia kandidátov na základe relevancie Vám zoradíme kandidátov podľa kombinácie dĺžky a aktuálnosti ich praxe. Teda na ako prvých budete vidieť kandidátov s najdlhšou a zároveň najaktuálnejšou praxou. Napríklad ak Vami zadanú pozíciu kandidát aktuálne vykonáva a zároveň ju vykonával dlhšie obdobie ako ostatní kandidáti, tak ho zobrazíme na prvom mieste zoznamu.

 
Ako identifikujem kandidátov, ktorých som už otvoril/a alebo odokryl/a?

V novej databáze životopisov sa po kliknutí na kartu kandidáta zmení farba textu v mene kandidát na tmavšiu modrú. Podľa tejto zmeny budete vedieť jednoducho na prvý pohľad identifikovať, či ste si už zobrazili detail životopisu kandidáta. Zároveň sme na zoznam kandidátov pridali nové políčko “Zobraziť iba neodokrytých kandidátov”. Po kliknutí na toto políčko budete vidieť iba kandidátov, ktorým ste zatiaľ neodokryli kontaktné údaje.

 
Ako funguje vyhľadávanie podľa miesta práce?

V novej databáze životopisov môžete vyhľadávať medzi kandidátmi na základe ich bydliska ale zároveň aj na základe miesta práce, ktoré si označili v životopisoch ako miesto práce, v ktorom si hľadajú prácu.

Ak hľadáte kandidátov s bydliskom v danej lokalite, stačí kliknúť na checkbox “Uchádzači s bydliskom v danej lokalite”. Ak zostane tento checkbox prázdny, zobrazíme Vám zároveň aj uchádzačov, ktorí by chceli v danej lokalite pracovať no aktuálne v nej nebývajú a zároveň kandidátov, ktorí majú v danej lokalite uvedené bydlisko.

 
Ako funguje vyhľadávanie ak zadám naraz viacero kľúčových slov?

Pri vyhľadávaní podľa viacerých kľúčových slov zároveň Vám v databáze zobrazíme všetkých uchádzačov, ktorí vyhovujú, ktorémukoľvek kľúčovému slovu a zároveň aj tých, ktorí vyhovujú viacerým alebo všetkým kľúčovým slovám zároveň. Teda zadaním viacerých kľúčových slov si kritériá pre vyhľadávanie rozširujete namiesto ich zužovania.

 
Ako funguje vyhľadávanie podľa pracovnej pozície s praxou a bez praxe?

Pri vyhľadávaní podľa pracovnej pozície vyhľadávame v životopisoch kandidátov aj nad ich uvedenou praxou a zároveň aj nad ich “hľadanými pozíciami”. Ak teda napríklad vyhľadávate pozíciu “operátor výroby” zobrazíme Vám kandidátov, ktorí na tejto pozícii pracovali ale aj tých, ktorí by na nej chceli pracovať ale ešte nemajú prax na danej pozícii.

Ak máte záujem len o kandidátov s praxou, stačí zakliknúť checkbox “Vyžadujem prax na pracovnej pozícii” a zvoliť rozpätie želanej praxe. Následne zobrazíme len uchádzačov, ktorí na Vami uvedenej pracovnej pozícii skutočne pracujú alebo pracovali.

 
Podľa koľkých pracovných pozícií môžem naraz vyhľadávať?

Políčko “pracovné pozície” umožňuje naraz zakliknúť maximálne 75 konkrétnych pracovných pozícií. Zároveň umožňujeme zvoliť celú pracovnú kategóriu, no takéto vyhľadávanie je obmedzené maximálne na výber jednej celej kategórie.

 
Ako vyhľadám pozíciu, ktorá sa nenachádza v číselníku Profesie?

V novej datábaze životopisov sme do políčka “Pracovná pozícia” pridali možnosť zadania vlastného názvu pozície. Stačí sem zapísať názov pozície a stlačit klávesu ENTER. Po zadaní takéhoto názvu pozície budeme vyhľadávať v životopisoch všetkých kandidátov ale len v sekcii životopisu “Pracovné skúsenosti”.

Pre vyhľádavanie Vami zadaného slovného spojenia vo zvyšku životopisu môžete využiť políčko “Kľúčové slovo”. Takto sa môžete ubezbečiť, že Vami zadané slovné spojenie vyhľadávate aj v ostatných sekciách životopisu okrem ich “znalostí a zdatností” (na tento účel máme vytvorené dedikované políčko pracujúce s vopred nadefinovaným zoznamom znalostí a zdatností, ktoré si naši kandidáti uviedli vo svojich životopisoch.

 
Ako funguje vyhľadávanie podľa pracovných pozícií?

Najčastejšie voleným kritériom vyhľadávania je pracovná pozícia. V novej databáze životopisov môžete vyhľadávať podľa pracovných pozícií zadefinovaných v číselníku Profesie ale aj podľa vlastných názvov pracovných pozícií (pre tento typ vyhľadávania pozrite ďalšiu otázku v zozname). Ak vyhľadávate podľa názvov pozícií uvedených v našom číselníku, máte k dispozícii dva spôsoby. Prvým spôsobom vypísanie názvu pozície, pričom Vám budeme automaticky zobrazovať všetky pozície, ktoré vyhovujú Vami zadanému textu alebo úseku textu. Druhou možnosťou je rozkliknutie políčka “Pracovná pozícia”, kde Vám následne zobrazíme všetky pracovné kategórie, ktoré môžete následne ďalej rozkliknúť, kliknutím na šípku pri názve kategórie. Po rozkliknutí sa zobrazia všetky názvy pracovných pozícií patriace pod danú kategóriu.

Vami zvolenú pracovnú pozíciu alebo pracovné pozície môžete potvrdiť buď kliknutím na tlačidlo “Potvrdiť” alebo stlačením klávesy ENTER po vypísaní celého názvu pracovnej pozície.

Ak si želáte upraviť zoznam Vami zvolených pracovných pozícií, môžete ich jednoducho odstrániť pomocou kliknutia na krížik za názvom pozície. Po každej úprave tohto zoznamu sa automaticky upravia aj výsledky zobrazeného zoznamu kandidátov (nie je teda potrebné nič potvrdzovať)

.

 
Čo sa stane ak vyhľadávam naraz podľa viacerých pracovných pozícií?

Čím viac pracovných pozícií si vyberiete tým širší záber výsledkov Vám databáza zobrazí. Takto teda vyhľadávate akýkoľvek životopis, v ktorom je uvedená aspoň jedna alebo naraz viac z Vami zadaných pracovných pozícií. Medzi jednodtlivými výrazmi platí operátor ALEBO(OR). Pre zúženie výsledkov skúste vyhľadávať podľa menšieho počtu pracovných pozícií alebo kombinujte pracovnú pozíciu s ďalšími kritériami filtra (napr. kľúčovým slovom, vzdelaním, alebo lokalitou).

 
Stačí ak pri vyhľadávaní zadám len kľúčové slovo bez uvedenia pozície?

Áno. V novej databáze životopisov môžete vyhľadávať aj zvlášť podľa ktorejkoľvek z dostupných kritérií bez potreby ich kombinovania. Je ale potrebné vedieť, že vyhľadávanie kľúčových slov vyhľadá Vami zadané kľúčové slovo v celom životopise s výnimkou pracovných skúseností a ostatných znalostí. Na vyhľadávanie v týchto sekciách slúžia možnosť pre zadanie vlastného výrazu v políčku “Pracovná pozícia” a dedikované políčko “Ostatné znalosti”.

 

💡TIP: Je lepšie počuť a vidieť ako čítať? Pozrite si naše inštruktážne videá k najdôležitejším bodom.