Import pracovných ponúk

 

Od 1.10. rozširujeme možnosť zadania miesta výkonu práce v  pracovnej ponuke o  Prácu z  domu/teleprácu. Pomocou parametra workplacetype id =3 bude možné zadať pracovné ponuky, ktoré nevyžadujú návštevu pracoviska. Pre viac informácií si pozrite technickú špecifikáciu API alebo XML.
Okrem manuálneho zadávania pracovných ponúk cez stránku Profesia.sk je možné ponuky importovať do systému aj automaticky. Importovanie ponúk je služba nad rámec kreditných balíkov, v ktorej sú zahrnuté nasledovné služby:

 

 • Prvá konfigurácia importu ponúk prostredníctvom API alebo XML
 • Telefonická podpora v prípade problémov
 • Technická údržba importu počas 1 roka
 

Importovať ponuky je možné dvoma spôsobmi:

 1. Cez Profesia API NOVINKA
  Ponuky sa importujú hneď po zverejnení vo vašom systéme. Komunikácia medzi vaším systémom a systémom Profesia.sk prebieha prostredníctvom tzv. API volaní, ktoré sú definované v dokumentácii Profesia API. Rovnako dynamicky prebieha aj aktualizácia číselníkov. Priamou komunikáciou aplikácie s aplikáciou minimalizujete riziko vzniku chýb pri importe ponúk. Do systému Profesia.sk je možné zadávať pracovné ponuky automaticky - pomocou importu pracovných ponúk.

 2. Prostredníctvom XML súboru
  Importovať pracovné ponuky na Profesia.sk môžete aj z XML súboru. Na výber sú 2 spôsoby XML importu:
  • import do konceptov - v prípade, že chcete mať nad importovanými ponukami pred zverejnením úplnú kontrolu
  • import s okamžitým zverejneným - ponuky sa zverejnia hneď po importe podľa nasledovných pravidiel:
   - na stránku www.profesia.sk sa pridajú nové ponuky
   - v už zverejnených ponukách sa informácie aktualizujú
   - ponukám, ktoré sa v XML súbore už nevyskytujú, sa ukončí ich zverejnenie

 

Upozornenie: Pri importovaní ponúk do systému je potrebné mať dostatočné množstvo predplatených kreditov. Kredity potrebné na zverejnenie ponúk nie sú súčasťou služby Import.

 

TIP: Overte si, či dodávateľ vášho HR systému podporuje možnosť exportovania pracovných ponúk na náš portál. Môžete tak ušetriť čas pri príprave XML súboru s ponukami.