Import pracovných ponúk

 

 

Importovať ponuky je možné dvoma spôsobmi:

 1. Cez Profesia API Odporúčame
  Ponuky sa importujú hneď po zverejnení vo vašom systéme. Komunikácia medzi vaším systémom a systémom Profesia.sk prebieha prostredníctvom tzv. API volaní, ktoré sú definované v dokumentácii Profesia API. Rovnako dynamicky prebieha aj aktualizácia číselníkov. Priamou komunikáciou aplikácie s aplikáciou minimalizujete riziko vzniku chýb pri importe ponúk. Do systému Profesia.sk je možné zadávať pracovné ponuky automaticky - pomocou importu pracovných ponúk.

 2. Prostredníctvom XML súboru
  Importovať pracovné ponuky na Profesia.sk môžete aj z XML súboru. Na výber sú 2 spôsoby XML importu:
  • import do konceptov - v prípade, že chcete mať nad importovanými ponukami pred zverejnením úplnú kontrolu
  • import s okamžitým zverejneným - ponuky sa zverejnia hneď po importe podľa nasledovných pravidiel:
   - na stránku www.profesia.sk sa pridajú nové ponuky
   - v už zverejnených ponukách sa informácie aktualizujú
   - ponukám, ktoré sa v XML súbore už nevyskytujú, sa ukončí ich zverejnenie

 

Upozornenie: Pri importovaní ponúk do systému je potrebné mať dostatočné množstvo predplatených kreditov. Kredity potrebné na zverejnenie ponúk nie sú súčasťou služby Import.

 

TIP: Overte si, či dodávateľ vášho HR systému podporuje možnosť exportovania pracovných ponúk na náš portál. Môžete tak ušetriť čas pri príprave XML súboru s ponukami.