Import a export pracovných ponúk

Import pracovných ponúk

- ÚVOD (#home) - PROFESIA API (#menu1) - XML IMPORT (#menu2) - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA XML (#menu3) - CHYBOVÉ HLÁSENIA XML (#menu4) Importovať ponuky je možné dvoma spôsobmi: - Cez Profesia API Odporúčame Ponuky sa importujú hneď po zverejnení vo vašom systéme. Komunikácia medzi vaším systémom a systémom Profesia.sk prebieha prostredníctvom tzv. API volaní, ktoré sú definované v dokumentácii Profesia API. Rovnako dynamicky prebieha aj aktualizácia číselníkov. Priamou komun...

Import pracovných ponúk do konceptov

Prečo zvoliť tento typ importu? - Obsah pracovnej ponuky máte úplne pod kontrolou ešte pred zverejnením. - O pridaní novej ponuky do časti "Koncepty" vás informujeme e-mailom. - Koncept ponuky môžete upraviť a doplniť všetky potrebné dáta ktoré váš HR systém nedokáže exportovať. Ako import do konceptov funguje? - Importovanie ponúk prebieha niekoľkokrát denne, pričom sa zakaždým načítava obsah vášho exportu. - Zadávateľa pracovnej ponuky vždy informujeme e-mailom o nových...

Export pracovných ponúk

- ÚVOD (#home) - XML zoznam ponúk (#menu1) - XML detail ponúk (#menu2) XML export ponúk poskytujeme za účelom zverejnenia ponúk na kariérnych stránkach klienta. Služba je spoplatnená. XML export sa može skladat z dvoch častí: - XML zoznam ponúk obsahuje len základné údaje o ponuke a URL adresu na detail pracovnej ponuky, ktorá je zobrazená na stránkach www.profesia.sk. - XML detail pracovných ponúk poskytujeme náročnejším klientom, ktorí chcú ponuky zobraziť na svojej firemnej...