Aké súhlasy so spracovaním osobných údajov majú k dispozícii klienti Profesie?

Profesia postupuje pri získavaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kompletné zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťou Profesia, spol. s r.o. sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov

Aké typy súhlasov od uchádzačov majú k dispozícii klienti Profesie? 

Súhlas pri reakcii na pracovnú ponuku

Ak uchádzač reaguje na pracovnú ponuku, vypĺňa webový formulár a prikladá životopis, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje. Zamestnávateľ, ktorému uchádzač tieto informácie odošle môže použiť len za účelom a po dobu trvania tohto konkrétneho výberového konania. Ak uchádzač pri vypĺňaní reakčného formuláru zaznačí súhlas so spracovaním osobných údajov pre zamestnávateľa, môže tieto osobné údaje využiť aj pre účely iného výberového konania. 

V prípade reakcií, ktoré sa vypĺňajú mimo portálu Profesia.sk (externé reakčné linky) dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov priamo zamestnávateľovi v ich vlastnom formulári. Profesia v tomto prípade nezbiera pre inzerujúce firmy žiaden súhlas. 

Súhlas pri vytvorení životopisu v databáze 

Po vytvorení životopisu na stránke Profesia.sk si môže uchádzač vybrať, či chce, alebo nechce byť evidovaný v databáze životopisov, do ktorej majú prístup len registrované firmy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je pre vytvorenie životopisu povinný a uchádzač ho dáva za účelom pomoci pri hľadaní si práce. Profesia môže tieto osobné údaje poskytnúť svojim obchodným partnerom (zamestnávateľom), ktorí ich môžu používať len za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Zamestnávateľovi tiež vzniká oznamovacia povinnosť voči dotknutej osobe, že spracováva jej osobné údaje (podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona).