Zmena firemných údajov

Všetky nastavenia si viete upraviť vo firemnom konte. Hlavnú oblasť pôsobenia firmy, resp. údaje, ktoré sa menili v rámci konta si zmeníte po prihlásení sa v menu v časti NastaveniaVaša spoločnosť - Upraviť. Výnimkou je zmena IČO – v prípade jeho zmeny prosím kontaktujte oddelenie podpory zákazníkom.