Ako nahrať logo spoločnosti k pracovnej ponuke

Ak si želáte vašu pracovnú ponuku odlíšiť od ostatných, môžete to urobiť aj tak, že si do ponuky jednoducho vložíte logo vašej spoločnosti. Po zverejnení pracovnej ponuky sa bude logo vašej spoločnosti zobrazovať:

  • v zozname pracovných ponúk pri vašej pracovnej ponuky a v e-mailových notifikáciách, ak vaša ponuka spĺňa kritériá, ktoré si uchádzač vybral
  • v hlavičke detailu pracovnej ponuky

Služba sa viaže k jednej pracovnej ponuke a platí počas jej platnosti.

Postup pri nahrávaní loga

Objednať logo k ponuke (či už do zoznamu ponúk alebo do hlavičky ponuky) je možné pri zadávaní inzercie. V spodnej časti formuláru Logo spoločnosti si môžete vybrať možnosť Pridať Easy logo k pracovnej ponuke.

Ak chcete logo pridať k už zverejnenej pracovnej ponuke, kontaktujte svojho account manažéra.

Easy logo - postup pri nahrávaní loga do pracovnej ponuky/></p>

Kliknutím na ikonu fotoaparátu vyberiete požadovaný obrázok z dokumentov vo vašom počítači. Logo môžete nahrávať vo formátoch <strong>JPEG, PNG v rozmere 240 x 100 px.</strong></p>

<p><img alt=


Logo spoločnosti môžete následne upraviť v editore. Logo sa dá orezať, otočiť, zmenšiť, zväčšiť a vycentrovať posunutím doprava či doľava. Náhľad výsledného výrezu je zobrazený vpravo. Výber je potrebné potvrdiť tlačidlom Orezať a zavrieť.

Ako upraviť logo v pracovnej ponuke


V prípade potreby je možné logo vymeniť za iné či vymazať. Urobíte tak výberom jedného z tlačidiel, ktoré sa zobrazia po prejdení myšou nad nahratým logom.

 

Doba platnosti služby

Logo k ponuke sa viaže na dobu zverejnenia ponuky, ku ktorej bolo logo zakúpené. V prípade týždennej ponuky je to 1 týždeň. V prípade dvojtýždennej ponuky, sú to 2 týždne a v prípade mesačnej, je to 1 mesiac, ak ponuku neukončíte sami skôr.

 

Doplňujúce informácie

Objednávka loga je viazaná na zverejnenie 1 pracovnej ponuky. V prípade záujmu je možné túto službu pri obnove či kópii ponuky opätovne zakúpiť. V prípade obnovy tej istej ponuky nie je nutné logo znovu nahrať, keďže logo zostáva vo formulári. V prípade vytvorenia kópie aktuálnej ponuky je potrebné logo nahrať znovu. Ak by ste chceli všetky pracovné ponuky prispôsobiť vizuálnej identite vašej spoločnosti a zmeniť ich celkový vzhľad, odporúčame vám službu Prezentácia spoločnosti.

Ak máte vašu ponuku nastavenú na pravidelnú obnovu, obnovuje sa iba ponuka. Tak ako pri ostatných prémiových službách, tak aj logo k ponuke nie je obnovené spolu s ponukou.