Ako nahrať logo spoločnosti k pracovnej ponuke

Ak si želáte vašu pracovnú ponuku odlíšiť od ostatných, môžete to urobiť aj tak, že si do ponuky jednoducho vložíte logo vašej spoločnosti. Môžete si vybrať z dvoch alternatív:

  • Logo k ponuke na zozname pracovných ponúk, vďaka čomu uchádzači jednoduchšie identifikujú vašu spoločnosť pri prezeraní pracovných ponúk, výsledkov vyhľadávania alebo prezeraní e-mailových notifiácií s ponukami.
  • Logo v hlavičke pracovnej ponuky. Uchádzači ho uvidia až keď si rozkliknú detail vašej pracovnej ponuky. Môžete tak uchádzačom lepšie predstaviť vašu spoločnosť.

Obe služby sa viažu na 1 pracovnú ponuku a platia počas jej platnosti.

Postup pri nahrávaní loga

Objednať logo k ponuke (či už do zoznamu ponúk alebo do hlavičky ponuky) je možné pri zadávaní inzercie. V spodnej časti formuláru si vyberte z možností Pridanie loga firmy do ponuky alebo Pridať logo na zoznam ponúk.

Ak chcete logo pridať k už zverejnenej pracovnej ponuke, kontaktujte svojho account manažéra.


Kliknutím na ikonu fotoaparátu vyberiete požadovaný obrázok z dokumentov vo vašom počítači. Logo môžete nahrávať vo formátoch JPEG, PNG v rozmere 240 x 100 px.

Výber loga zo súboru


Logo spoločnosti môžete následne upraviť v editore. Logo sa dá orezať, otočiť, zmenšiť, zväčšiť a vycentrovať posunutím doprava či doľava. Náhľad výsledného výrezu je zobrazený vpravo. Výber je potrebné potvrdiť tlačidlom Orezať a zavrieť.

Ako upraviť logo v pracovnej ponuke


V prípade potreby je možné logo vymeniť za iné či vymazať. Urobíte tak výberom jedného z tlačidiel, ktoré sa zobrazia po prejdení myšou nad nahratým logom.


Potvrdenie objednávky

Po úspešnom nahratí loga na prvej strane formuláru sa na druhej strane formuláru automaticky zaškrtne položka Pridanie loga firmy do ponuky v časti Prémiové služby.


Ak sa rozhodnete doobjednať túto službu na druhej strane formuláru, no logo ešte nebolo nahraté, systém vás automaticky vráti naspäť do prvého kroku formuláru. Tam môžete logo následne nahrať  .


Doba platnosti služby

Logo k ponuke sa viaže na dobu zverejnenia ponuky, ku ktorej bolo logo zakúpené. V prípade týždennej ponuky je to 1 týždeň. V prípade dvojtýždennej ponuky, sú to 2 týždne a v prípade mesačnej, je to 1 mesiac.

 

Doplňujúce informácie

Objednávka loga je viazaná na zverejnenie 1 pracovnej ponuky. V prípade záujmu je možné túto službu pri obnove či kópii ponuky opätovne zakúpiť. V prípade obnovy tej istej ponuky nie je nutné logo znovu nahrať, keďže logo zostáva vo formulári. V prípade vytvorenia kópie aktuálnej ponuky je potrebné logo nahrať znovu. Ak by ste chceli všetky pracovné ponuky prispôsobiť vizuálnej identite vašej spoločnosti a zmeniť ich celkový vzhľad, odporúčame vám službu Prezentácia spoločnosti.

Ak máte vašu ponuku nastavenú na pravidelnú obnovu, obnovuje sa iba ponuka. Tak ako pri ostatných prémiových službách, tak aj logo k ponuke nie je obnovené spolu s ponukou.