Ako nahrať logo spoločnosti do pracovnej ponuky

Ak si želáte vašu pracovnú ponuku odlíšiť od ostatných, môžete to urobiť aj tak, že si do ponuky jednoducho vložíte logo vašej spoločnosti. Zvýrazniť značku spoločnosti v hlavičke vašej pracovnej ponuky je možné len za 19,90€. Táto služba je viazaná na zverejnenie 1 pracovnej ponuky.

Postup pri nahrávaní loga do ponuky

Objednať logo ku ponuke je možné pri zadávaní inzercie. V spodnej časti formuláru, vyberte možnosť Pridanie loga do ponuky

Pridanie loga do ponuky


Kliknutím na ikonu fotoaparátu vyberiete požadovaný obrázok z dokumentov vo vašom počítači. Logo môžete nahrávať vo formátoch JPEG, PNG v rozmere 200 x 100 px.

Výber loga zo súboru


Logo spoločnosti môžete následne upraviť v editore. Logo sa dá orezať, otočiť, zmenšiť, zväčšiť a vycentrovať posunutím doprava či doľava. Náhľad výsledného výrezu je zobrazený vpravo. Výber je potrebné potvrdiť tlačidlom Orezať a zavrieť.

Ako upraviť logo v pracovnej ponuke


V prípade potreby je možné logo vymeniť za iné či vymazať. Urobíte tak výberom jedného z tlačidiel, ktoré sa zobrazia po prejdení myšou nad nahratým logom.


Ako objednať logo ku ponuke

Po úspešnom nahratí loga na prvej strane formuláru sa na druhej strane formuláru automaticky zaškrtne položka Pridanie loga firmy do ponuky v časti Prémiové služby.

Objednávka loga do pracovnej ponuky


Ak sa rozhodnete doobjednať túto službu na druhej strane formuláru, no logo ešte nebolo nahraté, systém Vás automaticky vráti naspäť do prvého kroku formuláru. Tam môžete logo následne nahrať  .


Doba platnosti služby Logo k ponuke

Logo k ponuke sa viaže na dobu zverejnenia ponuky, ku ktorej bolo logo zakúpené. V prípade týždennej ponuky je to 1 týždeň. V prípade dvojtýždennej ponuky, sú to 2 týždne a v prípade mesačnej, je to 1 mesiac.

 

Doplňujúce informácie

Objednávka loga je viazaná na zverejnenie 1 pracovnej ponuky. V prípade záujmu je možné túto službu pri obnove či kópii ponuky opätovne zakúpiť. V prípade obnovy tej istej ponuky nie je nutné logo znovu nahrať, keďže logo zostáva vo formulári. V prípade vytvorenia kópie aktuálnej ponuky je potrebné logo nahrať znovu. Ak by ste chceli všetky pracovné ponuky prispôsobiť vizuálnej identite vašej spoločnosti a zmeniť ich celkový vzhľad, odporúčame vám službu Prezentácia spoločnosti.

Ak máte vašu ponuku nastavenú na pravidelnú obnovu, obnovuje sa iba ponuka. Tak ako pri ostatných prémiových službách, tak aj logo k ponuke nie je obnovené spolu s ponukou.