Zmena dátumu objednávky

Dátum objednávky sa dá upraviť do momentu, kým váš obchodný zástupca u nás nepotvrdí v systéme objednávku ako záväznú. Následne je objednávka zadaná na fakturáciu a zmena dátumu nie je možná.

V prípade online nákupu je objednávka automaticky odoslaná na fakturáciu, preto si pred potvrdením objednávky všetky údaje vopred dobre skontrolujte.